UA1082 CPUX-UT Usability Testing & Evaluation 2 Tage

Termin Datum, Uhrzeit Termin-Ende Einzelpreis max. Teilnehmer Anmelden
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 03-05-2021 04-05-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 17-05-2021 18-05-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 31-05-2021 01-06-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 14-06-2021 15-06-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 28-06-2021 29-06-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 12-07-2021 13-07-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 26-07-2021 27-07-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 09-08-2021 10-08-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 23-08-2021 24-08-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 06-09-2021 07-09-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 20-09-2021 21-09-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 04-10-2021 05-10-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 18-10-2021 19-10-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 01-11-2021 02-11-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 15-11-2021 16-11-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 29-11-2021 30-11-2021 920,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 13-12-2021 14-12-2021 920,00 € 10