UA1082 CPUX-UT Usability Testing & Evaluation 2 Tage

Termin Datum, Uhrzeit Termin-Ende Einzelpreis max. Teilnehmer Anmelden
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 23-05-2022 24-05-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 23-05-2022 26-05-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 23-05-2022 26-05-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 30-05-2022 31-05-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 30-05-2022 02-06-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 30-05-2022 02-06-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 06-06-2022 07-06-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 06-06-2022 09-06-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 06-06-2022 09-06-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 13-06-2022 14-06-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 13-06-2022 16-06-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 13-06-2022 16-06-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 20-06-2022 21-06-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 20-06-2022 23-06-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 20-06-2022 23-06-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 27-06-2022 28-06-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 27-06-2022 30-06-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 27-06-2022 30-06-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 04-07-2022 05-07-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 04-07-2022 07-07-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 04-07-2022 07-07-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 11-07-2022 12-07-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 11-07-2022 14-07-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 11-07-2022 14-07-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 18-07-2022 19-07-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 18-07-2022 21-07-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 18-07-2022 21-07-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 25-07-2022 26-07-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 25-07-2022 28-07-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 25-07-2022 28-07-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 01-08-2022 02-08-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 01-08-2022 04-08-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 01-08-2022 04-08-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 08-08-2022 09-08-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 08-08-2022 11-08-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 08-08-2022 11-08-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 15-08-2022 16-08-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 15-08-2022 18-08-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 15-08-2022 18-08-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 22-08-2022 23-08-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 22-08-2022 25-08-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 22-08-2022 25-08-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 29-08-2022 30-08-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 29-08-2022 01-09-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 29-08-2022 01-09-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 05-09-2022 06-09-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 05-09-2022 08-09-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 05-09-2022 08-09-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 12-09-2022 13-09-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 12-09-2022 15-09-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 12-09-2022 15-09-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 19-09-2022 20-09-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 19-09-2022 22-09-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 19-09-2022 22-09-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 26-09-2022 27-09-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 26-09-2022 29-09-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 26-09-2022 29-09-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 03-10-2022 04-10-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 03-10-2022 06-10-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 03-10-2022 06-10-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 10-10-2022 11-10-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 10-10-2022 13-10-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 10-10-2022 13-10-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 17-10-2022 18-10-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 17-10-2022 20-10-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 17-10-2022 20-10-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 24-10-2022 25-10-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 24-10-2022 27-10-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 24-10-2022 27-10-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 31-10-2022 01-11-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 31-10-2022 03-11-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 31-10-2022 03-11-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 07-11-2022 08-11-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 07-11-2022 10-11-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 07-11-2022 10-11-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 14-11-2022 15-11-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 14-11-2022 17-11-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 14-11-2022 17-11-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 21-11-2022 22-11-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 21-11-2022 24-11-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 21-11-2022 24-11-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 28-11-2022 29-11-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 28-11-2022 01-12-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 28-11-2022 01-12-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 05-12-2022 06-12-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 05-12-2022 08-12-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 05-12-2022 08-12-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 12-12-2022 13-12-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 12-12-2022 15-12-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 12-12-2022 15-12-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 2 Tage - ONLINE 19-12-2022 20-12-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Vormittage - ONLINE 19-12-2022 22-12-2022 920,00€ 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation 4 Nachmittage - ONLINE 19-12-2022 22-12-2022 920,00€ 10