UA1083 CPUX-UT Usability Testing & Evaluation 3 Tage

Termin Datum, Uhrzeit Termin-Ende Einzelpreis max. Teilnehmer Anmelden
UA1083 Usability Testing & Evaluation 5 half days - ENGLISH - ONLINE - EUROPE 26-10-2020 30-10-2020 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 5 half days - ENGLISH - ONLINE - EUROPE 09-11-2020 13-11-2020 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 16-11-2020 09:11 18-11-2020 15:11 1.380,00 € 5
UA1083 Usability Testing & Evaluation 5 half days - ENGLISH - ONLINE - EUROPE 23-11-2020 27-11-2020 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 30-11-2020 09:11 02-12-2020 15:12 1.380,00 € 5
UA1083 Usability Testing & Evaluation 5 half days - ENGLISH - ONLINE - EUROPE 07-12-2020 11-12-2020 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 14-12-2020 09:12 16-12-2020 15:12 1.380,00 € 5
UA1083 Usability Testing & Evaluation 5 half days - ENGLISH - ONLINE - EUROPE 21-12-2020 25-12-2020 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 11-01-2021 13-01-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 25-01-2021 27-01-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 08-02-2021 10-02-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 22-02-2021 24-02-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 08-03-2021 10-03-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 22-03-2021 24-03-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 05-04-2021 07-04-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 19-04-2021 21-04-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 03-05-2021 05-05-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 17-05-2021 19-05-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 31-05-2021 02-06-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 14-06-2021 16-06-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 28-06-2021 30-06-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 12-07-2021 14-07-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 26-07-2021 28-07-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 09-08-2021 11-08-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 23-08-2021 25-08-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 06-09-2021 08-09-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 20-09-2021 22-09-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 04-10-2021 06-10-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 18-10-2021 20-10-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 01-11-2021 03-11-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 15-11-2021 17-11-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 29-11-2021 01-12-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 13-12-2021 15-12-2021 1.380,00 € 10