UA1083 CPUX-UT Usability Testing & Evaluation 3 Tage

Termin Datum, Uhrzeit Termin-Ende Einzelpreis max. Teilnehmer Anmelden
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 09-08-2021 11-08-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 23-08-2021 25-08-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 20-09-2021 22-09-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 04-10-2021 06-10-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 18-10-2021 20-10-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 01-11-2021 03-11-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 15-11-2021 17-11-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 29-11-2021 01-12-2021 1.380,00 € 10
UA1083 Usability Testing & Evaluation 3 Tage - ONLINE 13-12-2021 15-12-2021 1.380,00 € 10