UA1082 CPUX-UT Usability Testing & Evaluation 2 Tage

Termin Datum, Uhrzeit Termin-Ende Einzelpreis max. Teilnehmer Anmelden
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Stuttgart 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Basel 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Berlin 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Hannover 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Münster 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Graz 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Genf 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Dresden 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Kaiserslautern 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Nürnberg 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Bregenz 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Zürich 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Düsseldorf 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Köln 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Regensburg 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Salzburg 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Bern 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Frankfurt 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Leipzig 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Rostock 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Wien 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - München 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation -Hamburg 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Mannheim 02-03-2020 09:03 03-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Stuttgart 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Basel 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Berlin 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Hannover 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Münster 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Graz 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Genf 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Dresden 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Kaiserslautern 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Nürnberg 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Bregenz 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Zürich 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Düsseldorf 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Köln 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Regensburg 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Salzburg 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Bern 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Frankfurt 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Leipzig 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Rostock 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Wien 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - München 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation -Hamburg 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Mannheim 09-03-2020 09:03 10-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Stuttgart 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Basel 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Berlin 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Hannover 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Münster 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Graz 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Genf 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Dresden 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Kaiserslautern 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Nürnberg 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Bregenz 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Zürich 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Düsseldorf 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Köln 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Regensburg 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Salzburg 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Bern 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Frankfurt 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Leipzig 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Rostock 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Wien 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - München 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation -Hamburg 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Mannheim 16-03-2020 09:03 17-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Stuttgart 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Basel 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Berlin 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Hannover 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Münster 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Graz 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Genf 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Dresden 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Kaiserslautern 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Nürnberg 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Bregenz 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Zürich 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Düsseldorf 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Köln 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Regensburg 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Salzburg 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Bern 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Frankfurt 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Leipzig 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Rostock 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Wien 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - München 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation -Hamburg 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Mannheim 23-03-2020 09:03 24-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Stuttgart 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Basel 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Berlin 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Hannover 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Münster 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Graz 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Genf 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Dresden 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Kaiserslautern 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Nürnberg 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Bregenz 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Zürich 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Düsseldorf 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Köln 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Regensburg 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Salzburg 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Bern 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Frankfurt 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Leipzig 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Rostock 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Wien 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - München 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation -Hamburg 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Mannheim 30-03-2020 09:03 31-03-2020 18:03 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Stuttgart 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Basel 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Berlin 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Hannover 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Münster 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Graz 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Genf 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Dresden 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Kaiserslautern 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Nürnberg 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Bregenz 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Zürich 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Düsseldorf 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Köln 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Regensburg 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Salzburg 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Bern 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Frankfurt 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Leipzig 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Rostock 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Wien 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - München 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation -Hamburg 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Mannheim 06-04-2020 09:04 07-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Stuttgart 13-04-2020 09:04 14-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Basel 13-04-2020 09:04 14-04-2020 18:04 1.395,00CHF 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Berlin 13-04-2020 09:04 14-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Hannover 13-04-2020 09:04 14-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Münster 13-04-2020 09:04 14-04-2020 18:04 995,00 € 10
UA1082 Usability Testing & Evaluation - Graz 13-04-2020 09:04 14-04-2020 18:04 995,00 € 10

Academy Newsletter

captcha